Pèrgoles bioclimàtiques

Pèrgoles bioclimàtiques

Les nostres portes bioclimàtiques ofereixen una fusió perfecta
entre estètica i sostenibilitat. Dissenyades per maximitzar la
eficiència energètica i la comoditat, aquestes portes són la
elecció ideal per a un estil de vida modern i ecològic.

Les nostres portes bioclimàtiques ofereixen una fusió perfecta entre estètica i sostenibilitat. Dissenyades per maximitzar leficiència energètica i la comoditat, aquestes portes són lelecció ideal per a un estil de vida modern i ecològic.

Garantia de qualitat

El sistema disposa del marcatge CE en el procés de fabricació. També ha
estat sotmès a proves i assaigs per garantir la resistència al vent
ia les forces de maniobra segons les normatives europees.

El sistema disposa del marcatge CE en el procés de fabricació. També ha estat sotmès a proves i assaigs per garantir la resistència al vent i les forces de maniobra segons les normatives europees. 

Homologació

FUNCIONAMENT SETIL

Motorització

Pèrgoles bioclimàtiques que s'accionen de manera molt
fàcil, dotades d'un silenciós funcionament de lames
orientables que dosifiquen l'entrada de llum i la
ventilació, només en uns segons.

Pèrgoles bioclimàtiques que s'accionen de manera molt fàcil, dotades d'un funcionament silenciós de lamel·les orientables que dosifiquen l'entrada de llum i la ventilació, només en uns segons.

Necessites un pressupost sense compromís?

caCatalà